Retningslinjer for kameraovervåkning

JumpYards retningslinjer for kameraovervåkning

Vi i JumpYard jobber alltid for å bli bedre. En viktig del i vårt forbedringsarbeid er vår kameraovervåkning, der vi med hjelp av materialet for eksempel kan høste lærdom og nytte av inntrufne ulykker for å se hvordan disse kan forhindres og unngås i fremtiden. 

JumpYards parker er utstyrt med kameraovervåkning for å øke sikkerheten og tryggheten for våre gjester, vårt personale samt for å beskytte våre eiendeler. Overvåkning skjer:  

  • I park – eller i andre rom der det er aktiviteter – fanger opp skadetilfellene for å: 
    1. Finne ut mer om hvordan og hvorfor ulykker og skader skjer, slik at de kan forebygges.
    2. Bruke innspilte hendelser med tanke på formål relatert til forsikring, helsevesen og/eller opplæring.
    3. Følge opp personalets atferd før, under og etter ulykkestilfeller med tanke på forbedring og opplæring.
  • Av inngang og mottak for å øke sikkerheten og for å kunne følge opp eventuelle innbrudd, tyverier eller ran. 

Sammendrag
JumpYard ønsker åpenhet og transparens med hvordan vi samler inn, behandler og deler dine personopplysninger. Som en utfylling til våre retningslinjer for personvern har vi utarbeidet disse retningslinjene for kameraovervåkning for våre parker i EU/EØS (Sverige, Norge, Danmark og Iberia). Loven som regulerer hvordan kameraovervåkning kan skje, fremgår av EUs personvernforordning (GDPR) og reguleres i Sverige også gjennom loven om kameraovervåkning. 

Hvilke opplysninger samler vi inn, og hva er formålet med behandlingen?
Parkene våre er utstyrt med kameraovervåkning med innspilling av bildeopptak og i noen tilfeller også med lydopptak. Hvis en person kan identifiseres via opptaket, er innspillingen en personopplysning. 

Formålet med kameraovervåkningen og behandlingen av innspilt materiale er å forebygge og undersøke lovbrudd, ulykker og skader, samt i påkommende tilfeller å assistere politimyndighet og påtalemakt ved mistanke om eller konstatert lovbrudd. Formålet med kameraovervåkning er å øke sikkerheten og tryggheten for våre gjester, vårt personale samt for å beskytte våre eiendeler. 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?
Det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med kameraovervåkningen, er en såkalt interesseavveining i samsvar med art. 6 p. 1. f) i personvernforordningen. Vi har vurdert det slik at behovet for kameraovervåkning er større enn det inngrepet i den personlige integriteten som kameraovervåkningen kan innebære for deg som gjest. Vår vurdering er foretatt med spesielt hensyn til det faktum at det skjer ulykker som vi vil forebygge for å få en så sikker opplevelse for gjestene våre som mulig i våre parker. Videre har vi sørget for at bare et begrenset antall personer har tilgang til det innspilte materialet, og bare kommer til å bruke det innspilte materialet i samsvar med de formålene som er angitt over. 

Hvor lenge lagres innspilt materiale?
Innspilt materiale lagres bare så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de formålene som innspillingen ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene, men maksimalt i 30 dager, hvoretter det slettes automatisk. Vi kan komme til å lagre materialet lenger enn 30 dager hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav, eller for å ivareta rettslige interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess. 

Hvem har tilgang til det innspilte materialet?
Din personlige integritet er svært viktig for oss. Vi har sørget for at bare et begrenset antall ansatte har tilgang til det innspilte materialet. Dine personopplysninger kan også bli behandlet av såkalte personopplysningsbehandlere, det vil si av foretak som vi ansetter av hensyn til overvåkning, sikkerhet, kamerasystemer, feilmeldinger og kundestøtte. Disse partene kan ikke bruke personopplysningene dine til noe annet formål enn til å tilby de tjenestene de er ansatt for, og bare på de vilkårene vi angir. 

Det innspilte materialet lagres i land som er godkjent i samsvar med GDPR. Opplysninger kan også bli behandlet av politimyndighet, for eksempel ved anmeldelse til politiet eller ved bruk i en rettslig prosess. 

Dine rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve at vi skal rette eller slette dine personopplysninger. Dessuten har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, og også rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger. 

Hvis du mener at vi har brutt reglene for behandling av personopplysninger eller har andre spørsmål om personopplysninger, kan du kontakte ditt nasjonale datatilsyn. 

Ansvarlig for personopplysninger og kontakt
Jump Yard Concepts AB
Org.nr.: 559055-6717 
gdpr@jumpyard.no

Personvernerklæring

JumpYard beskytter din personlige integritet ved behandling av dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi i JumpYard samler inn og bruker dine personopplysninger samt dine rettigheter. Vi og våre leverandører iverksetter tiltak for å sikre at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss, og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernregler.

Ved å bruke JumpYards tjenester aksepterer du vår personvernerklæring og vår behandling av dine personopplysninger. Du godkjenner også at JumpYard bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å sende informasjon til deg. Det er viktig at du leser og forstår vår personvernerklæring før du bruker våre tjenester.

Hvilken type informasjon samler vi inn?

Vi samler inn kundeopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, betalingsinformasjon samt informasjon om hvilke tjenester du bruker hos oss. I tillegg behandler vi også annen informasjon som du har gitt ved dine kontakter med oss.

Hva bruker vi informasjonen til?

Når du foretar en bestilling eller forespørsel hos oss, bruker vi informasjon som ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato samt betalingsinformasjon. Formålet med denne behandlingen er å kunne oppfylle vår avtale med deg ved å kunne administrere din bestilling og ved behov kontakte deg ved eventuelle spørsmål.

Vi bruker også samme informasjon som over for å tilby informasjon om oppdateringer av våre tjenester for å markedsføre våre tjenester direkte til deg samt for å utføre  undersøkelser om kundetilfredshet. Formålet med denne behandlingen er vår berettigede interesse av å holde deg som kunde informert om endringer i våre tjenester, å markedsføre eksisterende eller nye tjenester samt å forbedre våre tjenester til nytte for deg.

Hvordan samler vi inn informasjonen​​?

Vi samler inn informasjonen i forbindelse med at du blir kunde hos oss og selv gir opplysninger til oss.

Vi samler inn informasjon ved at våre nettsider bruker informasjonskapsler som samler inn informasjon på og fra din nettleser.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen?​

Under visse omstendigheter kan vi komme til å dele vår informasjon om deg med andre, noe som vi beskriver nærmere nedenfor.

Andre selskap i Local Market Group: Fordi vi i konsernet vårt har konsernfelles funksjoner, kan dine opplysninger bli formidlet til andre selskap i konsernet.

Leverandører og underleverandører: Vi ansetter leverandører for ulike tjenester, f.eks. bestillingssystem og betalingssystem. For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg som kunde kan dine personopplysninger bli delt med disse leverandørene

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hva vi gjør med dine personopplysninger som for eksempel når og hvordan dine personopplysninger behandles og hvorfor. Vi ivaretar dine rettigheter i tilknytning til dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR). Dette inkluderer din rett til tilgang, korrigering, sletting, begrensning av behandling, protester, klager og skadeserstatning.

Kontaktopplysninger

Kontakt oss hvis du har spørsmål om vår håndtering av dine personopplysninger og hvordan vi arbeider med integritets- og personvern på gdpr@jumpyard.no